Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe