Na projekte pracujú štyri organizácie:

Štátna ochrana prírody SR 

LOGO_SOPSRPrijímateľ projektu

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody zriadená Ministerstvom životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej úlohou je ochrana prírody a krajiny ako aj  starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny.

Kontakty:

Mgr. Martina Belková, Projektový manažér, +421 (0) 48 472 20 25, e-mail: martina.belkova@sopsr.sk

RNDr. Zuzana Švatnerová, Finančný manažér,  +421 (0) 48 429 99 47, e-mail: zuzana.svantnerova@sopsr.sk

web sídlo:  http://www.sopsr.sk/web/

DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie

Partner projektu 1

DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie je občianske združenie založené v roku 1993 zamerané na ochranu prírody. Hlavným cieľom organizácie je poskytnúť odborné zázemie pre ochranu prírody v oblasti aplikovaného výskumu a manažmentu prírodných biotopov.

 

Kontakty:

RNDr. Ján Šeffer CSc., Riaditeľ,   +421 (0) 905 982 865, e-mail:  jansef@daphne.sk

Mgr. Viera Šefferová Stanová PhD., Zástupca riaditeľa/špecialista na biodiverzitu   +421 (0) 908 708175, e-mail:         stanova@daphne.sk

Jana Dirbáková, Finančný manažér, +421 (0) 48 429 99 47, e-mail: dirbakova@daphne.sk

web sídlo:   www.daphne.sk

Mesto Spišská Belá

LOGO_SPISSKA BELAPartner projektu 3

 

 

Kontakty:

RNDr. Paula Grivalská,  nezávislý odborný referent životného prostredia +421 (0) 907 848 192, e-mail: grivalska@spisskabela.sk

web sídlo:  www.spisskabela.sk

 

Norwegian Institute for Nature Research – NINA

Partner projektu 4

NINA je nezávislá nadácia pre výskum prírody a výskum interakcie medzi ľudskou spoločnosťou, prírodnými zdrojmi a biodiverzitou.

Kontakty:

Duncan Halley, Výskumný ekológ, +47 73 801 400, e-mail: duncan.halley@nina.no

web sídlo:   www.nina.no