1. Vybavenie na hydrologický monitoring (ukončené)

Kúpna zmluva č. 158-36/2022

2. „Zabezpečenie a spracovanie údajov leteckého laserového skenovania (LIDAR)“ (ukončené)

Zmluva o dielo č. 158-53/2023

3. „Mapovanie biotopov“ (ukončené)

Zmluva o dielo

4. Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s dokumentačným audio – video záznamom pre projekt „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“ (ukončené)

5. Grafické práce

Zmluva o dielo č. 158-47/2023

6. Tlačiarenské služby

Zmluva o dielo č. 158-49/2023

7. Obnovný manažment – Hanšpíle

https://daphne.sk/verejne-obstaravanie/

8. Odstránenie asfaltu – Sivá Brada

https://daphne.sk/verejne-obstaravanie/

9. Hydrologická obnova rašelinísk

https://daphne.sk/verejne-obstaravanie/

10. Vyťahovač drevín

Výzva na predloženie CP

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technická špecifikácia predmetu zákazky – nákres

Návrh cenovej ponuky

11. Hydrologická obnova rašelinísk Orava

https://daphne.sk/verejne-obstaravanie/

12. Hydrologická obnova rašelinísk Spiš

https://daphne.sk/verejne-obstaravanie/

13. Obnovný manažment Hanšpíle  – opakované

https://daphne.sk/verejne-obstaravanie/

Zmluva 158-1 2024 [pdf]

14. Manažmentové opatrenia v rašeliniskových lokalitách – TATRY,SPIŠ

Výzva na predloženie ponuky Manažmentové opatrenia Spiš

Príloha 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky TATRY SPIŠ

Cenová ponuka Tatry, Spiš

15. Manažmentové opatrenia v rašeliniskových lokalitách – ORAVY

Výzva na predloženie ponuky Manažmentové opatrenia Orava

Príloha 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky  ORAVA

Cenová ponuka Orava oprava ponuky